نوشته‌ها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

همانطور که در مقاله های گذشته توضیح داده شد ثبت شرکت انواع مختلفی که یکی از این شرکتها، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که می خواهیم در این مقاله در موردش صحبت کنیم.

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایجترین ثبت شرکت ها در ایران می باشد که طرفداران بسیاری دارد. شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و هرکدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

برای ثبت شرکت باید به نکاتی توجه کرد که شامل موارد زیر می شود:

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.

در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.

هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱. پرونده مربوط به ثبت شرکت به قسمت تاسیس ارسال می شود و به کارشناسان ثبت محول می شود.

۲. بعد از بررسی تمام اطلاعات متقاضی و اعضاء در صورت کسری مدارک با متقاضی تماس گرفته می شود و طی پیگیری های مشاور حقوقی از نظر نام، موضوع و دیگر موارد مدارک و اطلاعات کامل می شود.

۳. تنظیم مدارک کامل شده ثبتی بوسیله کارشناسان ما صورت می پذیرد و ورود اطلاعات سریعاً انجام می‌شود.

۴. بررسی نهایی و تایید نام حدوداً ۲ روز به طول می‌انجامد.

۵. پس از تایید نام، باید اوراق مربوط به ثبت شرکت را از سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پرینت نمایید.

۶. اوراق و اسناد پرینت شده شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیئت مدیره است که حتما باید توسط اعضای هیئت مدیره و شرکاء به امضاء برسد.

۷. تمام اسناد امضا شده، مدارک هویتی و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره می بایست از طریق ادارت پست منتخب، به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و بعد از حدود ۵ الی ۷ روز نتیجه پرونده در سایت اعلام می شود.

۸. پرونده ثبت شرکت شما پس از بررسی توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها اگر فاقد نقص و بدون ایراد تشخیص داده شود، منتج به صدور پیشنویس آگهی می‌شود.

9. در این زمان باید خود متقاضی به عنوان اصیل و یا وکیل پرونده به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و ضمن پرداخت هزینه های قانونی مربوطه و امضاء ذیل دفاتر، آگهی و اوراق ثبت شرکت با مسئولیت محدود خود را از اداره دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای شرکت مسئولیت محدود

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که در حال فعالیت می باشند.
  • دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران
  • دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران
  • اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود کدام است؟

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد زیر می شود:

1-آماده نمودن مدارکی که در بخش قبلی به آن اشاره شد.

2-مراجعه به سامانه irsherkat.ssaa.ir و ثبت اطلاعاتی مثل نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اطلاعات شرکاء. لازم به ذکر است ارسال درخواست ثبت شرکت در سامانه مذکور فقط در ساعات اداری ممکن است.

3-انتخاب 5 نام برای شرکت. لازم به ذکر است این نام لزوماً نام تجاری شرکت شما نیست.

4-در این مرحله اطلاعات ارسالی و نام های انتخابی توسط کارشناس مربوطه بررسی و نتیجه جهت ادامه فرآیند یا اصلاح نواص به اطلاع متقاضی می رسد.

5-در صورت تایید مدارک، باید اصل مدارک به همراه صورتجلسه تنظیمی بین شرکاء با موضوع تاسیس شرکت، از طریق پست سفارشی به آدرسی که در سامانه قید شده ارسال گردد.

6-در این مرحله صورتجلسه ارسالی به همراه مدارک بررسی و نتیجه به متقاضی اعلام می گردد تا در صورت نیاز نواقص رفع گردد.

7-در صورت تأیید مدارک،کارشناس اداره ثبت ، نسبت به صدور دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اقدام و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها درج می شود. بعد از ثبت شرکت، کارشناس حقوقی مربوطه نسخه دوم تقاضانامه را ممهور نموده و به متقاضی تحویل می دهد. این سند در واقع،”سند ثبت شرکت” مذکور است.

8-ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید به هزینه متقاضی،خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج شود و به این ترتیب مراحل ثبت شرکت به پایان می رسد.