نوشته‌ها

ثبت شرکت تضامنی

در مقاله های گذشته در مورد شرکتهای مختلف و نحوه ثبت آنها توضیح دادیم اما در این مقاله می خواهیم در مورد ثبت شرکت تضامنی صحبت کنیم که برخلاف شرکتهای سهامی دارای مسئولیت محدود این اعتبار و شخصیت شرکا در آن دخالت دارد.

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که با داشتن اسم مخصوص برای انجام کارهای تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکا محدود به سرمایه آنها نمی شود بلکه با استفاده از اعتبار شخصیت شرکا تاسیس می شود. مسئولیت در شرکتهای تضامنی محدود بوده و شرکا مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند.

بسیاری از افراد به دلیل مسئولیت بالایی که شرکت های تضامنی دارند چندان تمایل ندارند که شرکت و کسب و کار خود را تحت عنوان شرکت تضامنی به ثبت برسانند. ثبت شرکت بینش یکی از شرکتهایی است که می توانید پیش از ثبت شرکت خود با کارشناسان ما تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید سپس با داشتن اگاهی کامل مناسبترین نوع شرکت را برای ثبت کسب و کار خود انتخاب کنید.

از طریق تماس با کارشناسان ثبت بینش از مشاوره رایگان جهت ثبت شرکت تضامنی بهره مند شوید.

۴۴۳۷۸۰۲۱ – ۶۶۲۰۹۶۱۵ – ۲۲۸۷۶۷۰۸- ۸۸۷۵۵۳۰۷

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

برای تاسیس شرکت تضامنی ابتدا لازم است اطلاعات زیر را جمع آوری کنید.

 • نام‌های پیشنهادی شرکت
 • نام، مشخصات و اقامتگاه موسسین
 • انتخاب موضوع شرکت
 • سرمایه ثبتی شرکت به تفکیک نقد و غیرنقد
 • میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکا
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت شرکت
 • مدیران شرکت و صاحبین امضاء
 • نام و مشخصات کامل نمایندگان اشخاص حقوقی
 • روزنامه کثیر الانتشار

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

پس از تهیه اطلاعاتی که گفته شد لازم است مدارک زیر را آماده کرده و جهت ثبت شرکت به موسسه های حقوقی همچون ثبت شرکت بینش مراجعه نمایید تا با کمک کارشناسان حرفه ای در این زمینه شرکت خود را به ثبت برسانید.

 • دو نسخه‌ تکمیل شده از تقاضانامه‌ شرکت تضامنی
 • دونسخه‌‌ تکمیل شده از شرکت‌نامه‌ شرکت تضامنی
 • دونسخه‌ تکمیل شده از اساسنامه‌ شرکت تضامنی
 • اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره‌ی شرکت معین شده‌اند
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
 • معرفی‌‌نامه نمایندگان، در صورتی‌که سهامداران و اعضا هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 • اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت تضامنی

۱- شرکت نامه و اساسنامه شرکت تضامنی از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء.

۲- سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به صورت کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون تجارت ساکت استچون در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول جبران کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود دراین صورت سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند چرا که ماده ۱۱۸ قانون تجارت اشعار می دارد: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد».

۳- از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکت تضامنی می باشدو نام شرکت تضامنی باید به همراه نام حداقل یکی از شرکاء باشد و نام الباقی شرکاء با عنوان هایی مانند: و شرکاء ، و برادران و…. قید شود. مانند : شرکت تضامنی احدی و برادران یا شرکت تضامنی احدی و شرکاء.

۴- اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت است.

۵- در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام شریک دیگری جایگزین آن می شود.

۶- در رابطه با میزان سرمایه و سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده ۱۱۹) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». (ماده۱۲۴)